Nasu Heisei-no-Mori Field Center
3254 Ōaza Takakuhei, Nasu, Nasu District, Tochigi Prefecture 325-0302, Japan
TEL: +81(0)287-74-6808 (9:00~17:00) FAX: +81(0)287-74-6809

Access

Nasu Heisei -no- mori Forest
Nasu Heisei-no-mori Forest
3254 Ōaza Takakuhei, Nasu, Nasu District, Tochigi Prefecture 325-0302, Japan
TEL: +81(0)287-74-6808
FAX: +81(0)287-74-6809


  • About 60 minutes by car from JR Nasushiobara Station
    About 50 minutes by car from JR Kuroiso Station
  • About 40 minutes from Nasu IC
    About 40 minutes from Nasu Kōgen Smart IC
    About 40 minutes from the fork between National Route 289 and Prefectural Road 290
Share
Copyright© Nasu Heisei-no-mori Forest All Rights Reserved.